Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Ο χρόνος μιας ζωής

Ενεστώτας

αγαπώ

αγαπάς

αγαπά / αγαπάει

αγαπούμε / αγαπάμε

αγαπάτε

αγαπούν / αγαπάν(ε)


Παρατατικός

ήμουν
ήσουν

ήταν

ήμαστε

ήσαστε

ήταν


Αόριστος

έζησα

έζησες

έζησε

ζήσαμε

ζήσατε

έζησαν


Εξακ Μέλλοντας

θα νοσταλγώ

θα νοσταλγείς

θα νοσταλγεί

θα νοσταλγούμε

θα νοσταλγείτε

θα νοσταλγούν


Στιγ. Μέλλοντας

θα πιστέψω

θα πιστέψεις

θα πιστέψει

θα πιστέψουμε

θα πιστέψετε

θα πιστέψουν


Παρακείμενος

έχω πεθάνει
έχεις πεθάνει

έχει πεθάνει

έχουμε πεθάνει

έχετε πεθάνει

έχουν πεθάνει


Υπερσυντέλικος

είχα ακούσει

είχες ακούσει

είχε ακούσει

είχαμε ακούσει

είχατε ακούσει

είχαν ακούσει


Στιγμ. Μέλλοντας

θα έχω αγγίξει
θα έχεις αγγίξει

θα έχει αγγίξει

θα έχουμε αγγίξει

θα έχετε αγγίξει

θα έχουν αγγίξει


Υγ: Καθώς είχα πεθάνει, ήμουν ο,τι έζησα. Ακόμα και τότε, θα νοσταλγώ αυτό που είχα ακούσει κάποτε και θα πιστέψω όταν θα έχω αγγίξει αυτό που αγαπώ.....